top of page

Tarsus Boşanma Avukatı

Tarsus boşanma avukatı

Tarsus boşanma avukatı; hemen belirtmek gerekir ki Avukatlık mesleğinde yasal olarak herhangi bir branşlaşma bulunmamaktadır. Fakat halk arasında Tarsus boşanma avukatı gibi ifadelerin kullanıldığı görülebilmektedir. Bu nedenle bu kısa yazımızda boşanma avukatı ifadesini bizler de kullanıyoruz.

Aile hukuku, medeni hukukun kapsamı içinde yer alan, aileye ilişkin konularla ilgilenen bir hukuk dalıdır. Aile hukukunun başlıca konuları nişanlanma, evlenme, boşanma, mal rejimleri, aile konutu, soybağı, evlat edinme, yardım nafakası, velayet, çocuğun nafaka hakkı, vesayet ve kayyımlıktır.

 

Boşanma davası avukatı (aile hukuku avukatı), anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davası, boşanma sonrası mal paylaşımı, nafaka davası, velayet davası ve velayetin değiştirilmesi gibi aile hukuku alanına giren konularda uzmanlığı ve tecrübesi bulunan avukat olarak tanımlanabilir. Aile Hukuku ve boşanma davaları Avukat Enes TEKER'in ağırlıklı olarak çalışmakta olduğu alanlardan olup kendisi bu konularda hukuki danışmanlık hizmeti, dava takibi ve temsil hizmeti vermektedir.

Tarsus boşanma avukatı. Anlaşmalı boşanma - çekişmeli boşanma, hizmetler:

Anlaşmalı boşanma, çekişmeli boşanma. Velayet davası, velayetin değiştirilmesi. 2828 - 5395 sayılı yasaya göre koruma kararı. Aile konutu şerhi, sağ eşe intifa hakkı. Analık - babalık davası, soybağına itiraz ve iptal, soybağının reddi, bekleme(iddet) müddetinin kaldırılması. Akıl hastalığı, evlilik birliğinin temelinden sarsılması, fiili ayrılık, hayata kast, pek kötü muamele, onur kırıcı davranış, ortak hayatın yeniden kurulamaması, suç işleme, haysiyetsiz hayat sürme, terk, zina nedeniyle boşanma. Mal paylaşımı, soyadını kullanmaya izin, soyadının kaldırılması. Katkı payı, çocuk mallarının korunması, çocukla kişisel ilişki kurulması, evlat edinme, evlatlık ilişkisinin kaldırılması. Evliliğin butlanı, evlenmeye izin, kayyım atanması - değiştirilmesi. Koruma kararının kaldırılması. Mal rejiminden kaynaklanan dava. Nafaka, nafakanın artırımı - azaltılması - kaldırılması, tedbir - yardım - yoksulluk nafakası. Nişan bozulması, yabancı mahkeme kararının tanınması - tenfizi, hediyelerin geri verilmesi, maddi - manevi tazminat. Uluslararası çocuk kaçırma iadesi, delil tespiti, ihtiyati haciz, ihtiyati tedbir. Terk ihtarı, internet içeriğinin yayından çıkarılması/engellenmesi, zorlama hapsi...

Türk Medeni Kanunu’nda boşanma sebepleri sayılmıştır.

Boşanma nedenleri:

Zina, hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış, suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme. Terk, akıl hastalığı, genel dava sebeplerinden evlilik birliğinin temelden sarsılması (şiddetli geçimsizlik).

Dava devam ederken hangi tedbirler alınır?


Boşanma veya ayrılık davası açılınca hâkim, davanın devamı süresince gerekli olan, özellikle eşlerin barınmasına, geçimine, eşlerin mallarının yönetimine ve çocukların bakım ve korunmasına ilişkin geçici önlemleri re'sen alır.


Tedbir Nafakası


Taraflardan birinin geçimini sağlayabilmesi için Aile Hâkimin'ce boşanma davası açılmadan önce veya sonrasında ödenmesine karar verilen bir nafaka türüdür. Tedbir nafakasının şartları arasında kusur aranmaz.


Yoksulluk Nafakası


TMK Madde 175 - Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan malî gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir. Nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz.

Bu maddeye bakıldığında yoksulluk nafakasının, boşanma sonucunda yoksullaşacak olan eşin(daha az kusurlu olması şartıyla) diğer eşten talep ettiği tutar olduğu ifade edilebilir.

 

Şartlar:

•    Yoksulluk Nafakası Talebinde Bulunmak
•    Talep Edenin Ağır Kusurlu Olmaması
•    Talep Eden Eşin Boşanma Yüzünden Yoksulluğa Düşecek Olması

​Tarsus boşanma avukatı ve boşanma davaları ile ilgili sorularınızı bize iletmeniz halinde en kısa sürede yanıtlayacağız.

 

Yukarıda yazılı telefon numarasından Avukat Bey ile doğrudan iletişime de geçebilirsiniz.

Avukat tutmak zorunlu mudur?


Türk hukukunda tarafların bir avukat tarafından temsil edilmeleri şartı yoktur. Herkes mahkemede kendini temsil etme hakkına sahiptir. Fakat, tabii ki de, alanında uzman bir avukatla çalışmak etraflı yardım alma, Türk Hukuk Sistemi'nin karmaşık ve sayısız düzenlemelerini daha iyi anlama ve hak kayıplarının önüne geçme avantajı verir.

Avukatlık ücreti nasıl belirlenmekte?


Avukat yaptığı her iş için KDV ve gelir vergisi gibi vergiler öder. Avukatın yaptığı her iş kanunen bir ücrete tabidir. Üstlendiği her işin bedeli, her yıl güncellenip yayımlanan asgari ücret tarifesinde gösterilen miktarın altında olamaz. Aksi disiplin cezasını gerektirir. Olması gereken ve uygulamada da görülen avukata ödenecek ücretin kapsamının bir avukatlık hizmet sözleşmesi ile belirlenmesidir. 

Ana sayfa için buraya tıklayınız.

bottom of page